Types of Jobs (види робочих місць)

Vocabulary (словниковий запас)

Common Requests from Customers
Загальні запити клієнтів

Spread the love